Share
CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT

Vinahomes chính là sự kết hợp đặc biệt giữa các nhà phân phối lớn và chủ đầu tư, cũng như giữa khách hàng và những sản phẩm nhà ở có giá trị, chúng tôi luôn tạo cơ hội mới cho những tài năng trẻ, có lý tưởng, có bản lĩnh, năng động và trách nhiệm cao. Chúng tôi tập trung vào sự phát triển tốt đẹp nhất cho từng cá nhân, tổ chức và Cộng đồng, Xã hội.

NGÔI NHÀ THỨ HAI

Đơn giản vì “Vinahomes chính là ngôi nhà thứ hai của bạn”. Làm việc cho Vinahomes bạn có thể hưởng lợi từ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm sức khoẻ, khám sức khoẻ và trao dồi tiếng Anh thường xuyên. Những chuyến đi công tác giá trị và các sự kiện đồng đội gắn bó.

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Chúng tôi luôn tuyên dương những thành tích vượt trội và tạo cho bạn một chỗ đứng vững chắc trong đội ngũ Vinahomes cũng như trên thị trường bất động sản, chúng tôi đào tạo và chứng nhận bạn để bạn phát triển tốt kỹ năng hơn nữa. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và đẳng cấp quốc tế.